Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Η Παγκόσμια Μέρα για την Ισότητα στην Οικογένεια θα γιορταστεί για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Μαΐου του 2015

                                             
Οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης προωθούν την ποικιλομορφία στην οικογένεια εν όψει την Παγκόσμιας Μέρας Ισότητας στην Οικογένεια (IFED)
Δελτίο τύπου της NELFA, 25 Μαρτίου, 2015
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων για τις LGBT Οικογένειες (Network of European LGBT Families Associations - NELFA) συμμετείχε, για πρώτη φορά, στο 28ο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Στις 25 Μαρτίου 2015, το Κογκρέσο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για την «Διασφάλιση των δικαιωμάτων των LGBT ανθρώπων: η ευθύνη των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης». Το ψήφισμα προτάθηκε με βάση την έκθεση της Yoomi Renström στην Επιτροπή για τα Τρέχοντα Ζητήματα.
Το ψήφισμα καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να δεσμευτούν ώστε οι πολιτικές για τη διαφορετικότητα να συμπεριλαμβάνουν και τα δικαιώματα των LGBT ανθρώπων, να συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις προάσπισης των LGBT και τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να φροντίσουν για την προώθηση καλών πρακτικών μέσω δικτύων όπως είναι οι «Rainbow Cities» (Πόλεις Ουράνιο Τόξο) και να διασφαλίσουν την εφαρμογή μη-διακριτικών πολιτικών και υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει για πρώτη φορά τη σημασία του εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας για την Ισότητα στην Οικογένεια (IFED), η οποία είναι πρωτοβουλία της NELFA, στις τοπικές δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ευαισθητοποίησης για την προώθηση μιας ανεκτικής και συνεκτικής κοινωνίας.Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος της NELFA, Maria von Känel, η οποία δήλωσε: «Είναι μια σημαντική μέρα για τη NELFA και για τις LGBT οικογένειες σε όλη την Ευρώπη, είμαι πολύ χαρούμενη που οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη αναγνωρίζουν τη σημασία του εορτασμού της ποικιλομορφίας, συμπεριλαμβανομένης της πολυμορφίας στην οικογένεια, και έχουν συμπεριλάβει την Παγκόσμια Μέρα IFED στον κατάλογο των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση μιας κουλτούρας αποδοχής στις πόλεις και τις περιφέρειες μας».


Ο εορτασμός της παγκόσμιας μέρας IFED 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ευρωπαϊκή Ένωση)
Η Παγκόσμια Μέρα για την Ισότητα στην Οικογένεια θα γιορταστεί για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Μαΐου του 2015 σε συνεργασία με τη Διακομματική Ομάδα (Intergroup) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των LGBT ανθρώπων.
Σχετικά με τη NELFA:
Η NELFA είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων για τις LGBT Οικογένειες, που φέρνει κοντά τους LGBT γονείς και τους μελλοντικούς γονείς. Εκπροσωπεί σήμερα 23 οργανώσεις σε 15 χώρες της Ευρώπης, απαριθμεί περισσότερα από 23.000 μέλη και είναι μέλος της ILGA-Europe και της Transgender Europe.
Μετάφραση: Ειρήνη Πετροπούλου
Towns and Regions of Europe promote family diversity through IFED

NELFA Press Release, 25 March 2015

The Network of European LGBT Families Associations (NELFA) participated, for the first time, in the 28th Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe in Strasbourg, France.

On 25 March 2015, the Congress adopted by majority vote a resolution on "Guaranteeing lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people's rights: a responsibility for Europe's towns and regions". The resolution was put forward on the basis of Yoomi Renström's report to the Current Affairs Committee.

Yoomi Renström and Maria Von Känel at the Council of EuropeYoomi Renström and Maria Von Känel at the Council of Europe

The resolution invites local and regional authorities to commit to diversity policies inclusive of LGBT rights, to work closely with LGBT advocacy organisations and human rights NGOs, to promote good practice through networks such as the "Rainbow Cities" and to ensure the delivery of discrimination-free policies and services. The report mentioned for the first time the importance of celebrating International Family Equality Day (IFED), a NELFA initiative, under local activities aimed at raising awareness to promote a tolerant and cohesive society.

NELFA president Maria von Känel was present at the event; she said: "This is a fantastic day for NELFA and for rainbow families across Europe. I am very happy that the representatives of local and regional authorities in Europe recognise the importance of celebrating diversity, including family diversity, and that they have included IFED among the list of activities that can be developed locally to promote a culture of acceptance in our towns and regions."

IFED 2015 celebration in the European Parliament (European Union)
In cooperation with the European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights for the first time the International Family Equality Day (IFED) will be celebrated in the European Parliament on 5 May 2015.


http://www.la7.it/le-invasioni-barbariche/video/mirco-e-patricio-e-la-storia-della-loro-famiglia-arcobaleno-25-03-2015-150817

About NELFA:
NELFA is the European platform of LGBT families associations, bringing together LGBT parents and parents-to-be from all over Europe. NELFA currently represents 23 organisations in 15 European countries with more than 23,000 members. NELFA is a member of ILGA-Europe and Transgender Europe.

For further contacts:
Maria von Känel – President                               Luís Amorim – Board Member/Treasurer
+41 79 611 06 71                                                +32 473 76 50 70NELFA 2014 European Family Meeting and IFED Video 2014https://www.youtube.com/watch?v=nRphppkEg0g

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse