Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ετοιμάζει ψήφισμα για τους τρανς ανθρώπους

Κατά την επικείμενη εαρινή σύνοδό (20 - 24 Απρίλιος 2015) της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα γίνει συζήτηση και θα ψηφιστεί απόφαση η οποία αφορά τις διακρίσεις κατά των διεμφυλικών ανθρώπων στην Ευρώπη. Ήδη η Επιτροπή Ισότητας και Μη-Διάκρισης έχει εγκρίνει στις 20 Μαρτίου τη σχετική έκθεση.
Η Επιτροπή καταγγέλλει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες εκτίθενται οι διεμφυλικοί άνθρωποι, ιδίως τις παραβιάσεις του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και τη σωματική ακεραιότητα όσων επιδιώκουν τη νομική αναγνώριση του επιθυμητού τους φύλου.
Όπως υπενθύμισε η εισηγήτρια Deborah Schembri (Μάλτα, SOC), «Οι προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται από τις σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνουν συχνά τη στείρωση, το διαζύγιο, κάποια διάγνωση ψυχικού νοσήματος, τις χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές θεραπείες».
Η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή ταχύρυθμων νομικών διαδικασιών αναγνώρισης του φύλου, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, που θα επιτρέπουν στους διεμφυλικούς ανθρώπους ν’ αλλάξουν το όνομα και το φύλο που αναγράφεται στα πιστοποιητικά γέννησης, τις ταυτότητες, τα διαβατήρια και σε άλλα παρόμοια έγγραφα.
Η Επιτροπή ζητά επίσης την κατάργηση της νομικής υποχρέωσης της στείρωσης και την αφαίρεση διατάξεων που περιορίζουν το δικαίωμα των διεμφυλικών να διατηρήσουν το γάμο που έχουν ήδη τελέσει. Όσον αφορά τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού φύλου, οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι προσιτές, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιστροφή χρημάτων από τα ασφαλιστικά προγράμματα για τη δημόσια υγεία. Τέλος, απαιτεί τη ρητή απαγόρευση των διακρίσεων με βάση την ταυτότητα φύλου στην εθνική νομοθεσία.
Όσον αφορά στις διεθνείς προσπάθειες αποπαθολογικοποίησης, το προσχέδιο του ψηφίσματος καλεί την τροποποίηση των εθνικών και διεθνών καταλόγων ταξινόμησης ώστε «να διασφαλίστεί ότι οι τρανς άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν θα χαρακτηρίζονται ως ψυχικά ασθενείς, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη από κάθε στιγματισμό πρόσβαση στην απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη».
Η εγκριθείσα έκθεση εξετάζει επίσης και άλλους τομείς που εγείρουν προβληματισμούς, όπως η εργασία, η υγεία, η στέγαση, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και τα εγκλήματα και τη βία για λόγους τρανσφοβίας, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού και η εκπαίδευση.
Το συγκεκριμένο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα είναι το πρώτο στο είδος του το οποίο θα αντιμετωπίζει ειδικά και διεξοδικά ζητήματα που αφορούν τους διεμφυλικούς ανθρώπους, μετά από τη Σύσταση του 1989 για την κατάσταση των διεμφυλικών στην Ευρώπη. Ήδη μάλιστα πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν αρχίσει να εισαγάγουν διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση του φύλου.


Πηγή: TGEU.org Μετάφραση Ειρήνη Πετροπούλουσχετικο άρθρο: http://www.transs.gr/news1.php?nid=2976
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe will debate and vote on a resolution on the discrimination of transgender persons in Europe in its spring session (April 20-24, 2015). A related report has been adopted by the Equality and Non-Discrimination Committee on March 20.
The Committee denounces human rights violations trans people are exposed to, particularly violations of the right to private life and physical integrity of those who seek to have their gender legally recognized.
“Inter alia the conditions laid down in the relevant procedures often include sterilization, divorce, a diagnosis of mental illness, surgery and other medical treatments,” recalled the rapporteur Deborah Schembri (Malta, SOC).
The Committee proposes the introduction of fast legal gender recognition procedures, based on self-determination, which allow transgender people to change name and gender on birth certificates, identity cards, passports and similar documents.
The Committee also calls for the abolition of the legal obligation of sterilisation and removal of provisions restricting the right of transgender people to remain married. As for gender reassignment procedures, they should be made accessible to transgender people while ensuring reimbursement by public health insurance plans. Finally, it demands the explicit prohibition of discrimination based on gender identity in national legislation.
In regard to international efforts to depathologise trans people, the draft resolution calls to amend national and international classifications “making sure that transgender people, including children, are not labelled as mentally ill while ensuring stigma-free access to necessary medical treatment.”


The adopted report also addresses other areas of concern such as work, health, housing, stereotypes & prejeduices and transphobic crime & violence and public awareness raising and education.
The PACE-resolution would be the first of its kind addressing transgender issues specifically and comprehensively, after a 1989 Recommendation on the Situation of Transsexuals in Europe. Based on that recommendation many European countries initiated the introdcution of legal gender recognition procedures.
Download the draft resolution and report here.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse