Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Από την παρουσία μας στην Βουλή σήμερα στη συζήτηση για το ν/σ "Σύμφωνο Συμβίωσης"


Από την παρουσία μας στην Βουλή σήμερα στη συζήτηση για το ν/σ "Σύμφωνο Συμβίωσης" Εκπρόσωποι από οργανώσεις της κοινότητας ήταν η Μαρίνα Γαλανού και η Άννα Απέργη από το ΣΥΔ, η Στέλλα Μπελιά από τις «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» ο Αθανάσιος Βλαχογιάννης από την ΟΛΚΕ και ο Γιώργος Κουρόγιωργας από την Colour Youth.
Εμείς καταθέσαμε το παρακάτω υπόμνημα: Προς την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» είναι οργάνωση γονέων που αυτοχαρακτηρίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ. Δημιουργήθηκε ως άτυπη ομάδα αρχικά τον Απρίλιο του 2012 και στις 17/1/2014 πήρε νομική μορφή. («Οικογένειες Ουράνιο Τόξο ΜΚΟ» Χαρ. Τρικούπη 45, Αθήνα Αριθμός Εγγραφής στο ΓΕΜΗ 128668801000- ΔΟΥ Α΄ Αθήνας , ΑΦΜ 997643380)
Οι πρωταρχικοί (δεν γίνεται αναφορά σε όλους τους σκοπούς μας για λόγους συντομίας) σκοποί της οργάνωσής μας με βάση το καταστατικό μας συνίστανται κυρίως:
1. Στην υπεράσπιση και προώθηση κάθε μορφής γονεϊκότητας και ειδικά στη διενέργεια δράσεων, ώστε να εξασφαλιστεί στην Ελλάδα η νομική και κοινωνική παρουσία και αναγνώριση στη γονεϊκότητα των Λεσβιών- Ομοφυλοφίλων - Αμφισεξουαλικών- Τρανς – Queer- Μεσοφυλικών ατόμων, εφεξής χάριν συντομίας καλουμένων «ΛΟΑΤ».
2. Στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤ γονέων, και των παιδιών τους.
3. Στην υπεράσπιση και στήριξη των επιλογών των ΛΟΑΤ να γεννήσουν τα παιδιά τους και να τα μεγαλώνουν με αγάπη και σεβασμό, υποστηρίζοντας την αλήθεια της σύλληψής τους και ει δυνατόν την αλήθεια της καταγωγής τους.
4. Στην υπεράσπιση όλων των επιλογών αναπαραγωγής των ενηλίκων, μόνων ή ως ζευγάρι, όταν εφαρμόζονται με σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των εμπλεκομένων ατόμων, που είναι συναινούντες ενήλικοι σε θέση να αντιληφθούν και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους, με σεβασμό για κάθε άτομο και την ελευθερία διαθέσεως του σώματος τους.
5. Στην προαγωγή της νομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής αλλαγής σχετικά με τα θέματα των ΛΟΑΤ οικογενειών και την ανατροφή των παιδιών τους.
6. Στην απόκτηση ορατότητας σε οικογένειες στις οποίες ένας ή περισσότεροι γονείς είναι ΛΟΑΤ καθώς και στην ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση της κοινής γνώμης προκειμένου να υποδεχθεί στρατηγικές για την ισότητα των ευκαιριών και των εν γένει δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων.
7. Στην υποστήριξη, την προώθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την μητρότητα και την πατρότητα των ΛΟΑΤ γονέων.
8. Στην προώθηση και διάδοση πολιτιστικών εργαλείων (βιβλία, ταινίες, multimedia κλπ. ) που είναι χρήσιμα για την ανατροφή των παιδιών με έναν ή περισσότερους ΛΟΑΤ γονείς, και στους ίδιους τους γονείς, αλλά και το προσωπικό των σχολείων, τους επαγγελματίες υγείας και σε οιονδήποτε έρχεται σε επαφή με την καθημερινή πραγματικότητα και διαβίωση των ΛΟΑΤ.
9. Στη συσπείρωση των οικογενειών και την προώθηση των τακτικών συναντήσεων μεταξύ των οικογενειών στις οποίες ένας ή περισσότεροι γονείς είναι ΛΟΑΤ, και την εξάπλωση τέτοιων συναντήσεων σε όλη τη χώρα ως μια ενεργή ακτιβιστική παρουσία.
10. Στην ενεργή δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά που ζουν με ένα ή περισσότερους ΛΟΑΤ γονείς θα έχουν την προστασία και την ισότιμη μεταχείριση που πρέπει να έχει κάθε παιδί σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο.
11. Στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ γονέων και των παιδιών τους σε περίπτωση διαζυγίου ή χωρισμού από μια προηγούμενη ετεροφυλόφιλη ένωση.
12. Στην ενεργή δράση ώστε να αναγνωριστεί νομικά ο ρόλος των γονέων που δεν είναι βιολογικοί, αλλά συνεργάζονται στην ανατροφή των παιδιών, ειδικά εάν το παιδί γεννήθηκε ή μεγαλώνει σε μια οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου.
13. Στην υποστήριξη είτε ατομικών υποθέσεων, είτε συλλογικών προσφυγών για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των οικογενειών στις οποίες ένας ή περισσότεροι γονείς είναι ΛΟΑΤ.
14. Στην υποστήριξη του διαλόγου αναφορικά με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε ζευγάρια του ίδιου φύλου και σε μεμονωμένα άτομα και την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ώστε να είναι σύμφωνο με τις Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
15. Στην υποστήριξη του διαλόγου αναφορικά με την υιοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φύλου, αλλά και μεμονωμένα άτομα και την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ώστε να είναι σύμφωνο με τις Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
16. Στην προώθηση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς, που έχουν παρόμοιους σκοπούς και με τα πολιτικά κόμματα που δείχνουν ευαισθησία σε θέματα που συνάδουν με τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας.
17. Στην εξασφάλιση ότι οι ΛΟΑΤ γονείς και τα παιδιά τους, χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων με αυτά των ετεροφυλόφιλων γονέων και των παιδιών τους.
18. Η εξασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με οιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ισότητα σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, εθνότητας, εθνικότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ή άλλων χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, συμπεριλαμβανομένης της νομικής τους κατάστασης.
19. Η διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης και του δικαιώματος των ΛΟΑΤ ατόμων αλλά και όλων των ανθρώπων στο να ζουν ελεύθερα και να έχουν ίσα δικαιώματα στην αξιοπρέπεια και στη δυνατότητα να ωφελούνται από όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες χωρίς καμία απολύτως διάκριση.
20. Η κατοχύρωση του δικαιώματος των ΛΟΑΤ ατόμων και των παιδιών τους να ασκούν ανεμπόδιστα όλα τα ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά, πολιτιστικά, οικογενειακά και πολιτικά δικαιώματα.
21. Η ανάδειξη του δικαιώματος στη διαφορετικότητα, η εξάλειψη της ομοφοβίας και τρανσφοβίας, η καταπολέμηση ρατσιστικών ιδεών και πρακτικών, της ιδέας της κατωτερότητας ή ανωτερότητας μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτως οιωνδήποτε διαφορών ή ιδιαιτεροτήτων, του στερεότυπου ρόλου των δύο φύλων.
22. Η ισότιμη συμμετοχή των ΛΟΑΤ στην κοινωνία, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, η θεσμική κατοχύρωση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, και αυτά για ίδρυση και ανάπτυξη οικογένειας και παιδιών και για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
23. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών του/της πολίτη. Η αφύπνιση της κοινής γνώμης με σκοπό την διαμόρφωση ενός κλίματος σεβασμού των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών.
24. Η υποστήριξη και διευκόλυνση των παιδιών ΛΟΑΤ, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στην άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Η διεκδίκηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού που μεγαλώνει σε οικογένεια που ένα τουλάχιστον μέλος της είναι ΛΟΑΤ, καθώς και του βέλτιστου συμφέροντός του.
25. Η ενημέρωση / πληροφόρηση / ευαισθητοποίηση των κοινωνών και των αρμοδίων φορέων επί νομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτισμικών θεμάτων, καθώς και επί θεμάτων υγείας, που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.
26. Η δυναμική ενεργοποίηση στην προώθηση των ΛΟΑΤ και των θυμάτων διακρίσεων ή/και βίας, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής. Η καταγραφή των εγκλημάτων μίσους ή/και βίας με κίνητρο το ΛΟΑΤ μίσος και η δικαστική ή εξωδικαστική υποστήριξη συναφών υποθέσεων.
Προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι από τους παραπάνω σκοπούς είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα, δραστηριοποιούμαστε οργανώνοντας επιστημονικές ημερίδες και ήδη έχουμε εκδώσει το πρώτο ελληνικό βιβλίο που να περιγράφει και άλλες μορφές οικογενειών εκτός από την ετεροκανονική πυρηνική οικογένεια και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Το απόλυτο νομικό κενό που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές μας δεν επιτρέπει να έχουμε μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων μελών αλλά σε μια άτυπη καταγραφή παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν 167 οικογένειες . Ο αριθμός αυτός είναι μηδαμινός μπροστά στον πραγματικό αριθμό των οικογενειών με ΛΟΑΤΚΙ γονείς που υπάρχουν στην χώρα και εκείνων που δημιουργούνται καθημερινά.
Οι θέσεις και οι απόψεις της οργάνωσής μας που θα παρουσιαστούν και προφορικά στην συνεδρίαση της επιτροπής σας στις 15/12/2015 είναι συνοπτικά οι παρακάτω:
Το δικαίωμα στην γονεϊκότητα είναι καθολικό σε όλους τους ανθρώπους. Απαγόρευση γονεϊκότητας δεν υπάρχει σε κανένα νομικό σύστημα του ανεπτυγμένου κόσμου. Συστάσεις μόνο για την αποφυγή της, μπορεί να υπάρξουν σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως ιατρικής φύσης, προϋπάρχουσας ασθένειας ή ισχυρής πιθανότητας να προκύψουν σοβαρά προβλήματα στα παιδιά μετά την γέννηση τους, αλλά και πάλι η τελική απόφαση είναι θέμα των γονέων.
Επομένως κανένας δεν μπορεί να στερήσει από τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους το δικαίωμά τους εάν και εφόσον το επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Τα ζευγάρια του ίδιου φύλου δεν έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την ποιότητα της προσωπικής τους σχέσης, που να τα διαφοροποιεί ως προς τα ετερόφυλα. Σχέσεις αγάπης, συνεργασίας, κατανόησης, επίγνωσης καθήκοντος και ότι άλλο μπορεί να χαρακτηρίσει μια επιτυχή ετερόφυλη σχέση που οδηγείται να ολοκληρώσει την οικογένεια με την απόκτηση παιδιών, μπορεί εξίσου καλά να υφίστανται και στα ομόφυλα ζευγάρια.
Οι ομογονεϊκές οικογένειες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον με την ίδια και ίσως με μεγαλύτερη συχνότητα καθώς όλο και περισσότεροι ΛΟΑΤΚΙ νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να απαρνηθούν το δικαίωμά τους στην γονεϊκότητα εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους.
Το ν/σ «Σύμφωνο Συμβίωσης και λοιπές διατάξεις» που έρχεται να εξαλείψει μια διάκριση προσθέτει αυτόματα πολλές άλλες καθώς δεν περιλαμβάνει καμία ρύθμιση για τις ήδη υπάρχουσες ομογονεϊκές οικογένειες αλλά και εκείνες που θα δημιουργηθούν μετά την ψήφισή του.
Ο «Συνήγορος του Πολίτη» διαπίστωσε αυτό το κενό και κατέθεσε πρόταση για ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών σε περιπτώσεις συμφώνου συμβίωσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Με βάση αυτήν την πρόταση ως «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» προτείνουμε να μπει τροπολογία στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου ως εξής:

«Η γονική μέριμνα του προσώπου του φυσικού ή θετού τέκνου του ενός μέρους, το οποίο είτε είχε γεννηθεί, αναγνωριστεί ή υιοθετηθεί πριν τη σύναψη του συμφώνου, είτε γεννήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε κατά τη διάρκειά του, ασκείται από κοινού με το άλλο μέρος του συμφώνου, εφόσον ο άλλος γονέας δεν υπάρχει ή δεν είναι γνωστός ή, γενικά, δεν έχει την γονική μέριμνα."
Στη συνέχεια μιλήσαμε βιωματικά για τις οικογένειές μας και πολλά πράγματα αποσαφηνίστηκαν ώστε όσοι βουλευτές μας άκουσαν κατάλαβαν ότι οι lgbtqi δεν ετοιμάζονται να πάρουν τα παιδιά του κόσμου σε ένα άνευ προηγουμένου παιδομάζωμα αλλά να προστατέψουν τα δικαιώματα των παιδιών τους.
Η τροπολογία που κατατέθηκε από το Ποτάμι μας βρίσκει σύμφωνες και σύμφωνους ως αρχή και χαιρετίζουμε την κατάθεσή της ως ένα ακόμα βήμα μέχρι να γίνουν όλες οι οικογένειες ίσεςΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse