Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Ο «δωδεκάλογος» του συμφώνου συμβίωσης.../ Grecia: domani in aula le unioni civili. Ecco cosa prevedono.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Υπερψηφίστηκε τελικώς κατά πλειοψηφία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αν και με ρωγμές στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης. «Αγκάθι» αποτελεί το περιβόητο άρθρο 12, το οποίο, σύμφωνα με τους βουλευτές των ΑΝΕΛ, αφήνει ανοιχτό το θέμα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος, πάντως, δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε σχετικές «βελτιώσεις» στο επίμαχο άρθρο, ξεκαθαρίζοντας ότι το θέμα της τεκνοθεσίας θα εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο.
Τι προβλέπει όμως το νέο νομοσχέδιο; Τι αλλάζει στον θεσμό, ποια δικαιώματα αποκτούν τα ζευγάρια που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης και τι ισχύει στο εξωτερικό; Με τη βοήθεια του νομικού ειδικού στα ανθρώπινα δικαιώματα και Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, Βασίλη Σωτηρόπουλου, η «Κ» επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις.


1. Τι αλλάζει –κωδικά– στον θεσμό του συμφώνου συμβίωσης με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης;
Το νέο σύμφωνο συμβίωσης λύεται «πιο δύσκολα» (ελάχιστος χρόνος το τρίμηνο), προβλέπει εξίσωση με τα περιουσιακά δικαιώματα των συζύγων (ίδια κληρονομικά δικαιώματα) και τείνει να εξισώσει επίσης τα δικαιώματα κοινωνικοασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου.
2. Τι προβλέπεται στα κληρονομικά θέματα;
Για τα κληρονομικά προβλέπεται πλήρης εξίσωση με τα δικαιώματα των συζύγων, ενώ μέχρι τώρα ο επιζών σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης κληρονομούσε ένα μέρος μόνο της περιουσίας εξ αδιαθέτου. Τώρα θα κληρονομεί κανονικά ως σύζυγος, αλλά θα έχει και δικαίωμα παραίτησης από την ελάχιστη κληρονομιά (τη «νόμιμη μοίρα»).


3. Προβλέπονται ίδια δικαιώματα στα ομόφυλα και στα ετερόφυλα ζευγάρια που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης;
Ναι, εκτός από το ζήτημα του τεκμηρίου πατρότητας του παιδιού που θα γεννηθεί κατά τη διάρκεια του συμφώνου. Για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν προβλέπεται αντίστοιχο τεκμήριο, δηλαδή πολύ απλά ο σύντροφος δεν αναγνωρίζεται ως γονέας του παιδιού που έχει αποκτήσει ο έτερος σύντροφος.
4. Τι προβλέπει στο θέμα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών;
Δεν προβλέπεται η από κοινού τεκνοθεσία, εκτός αν το ζευγάρι έχει συνάψει γάμο. Εάν ένας από τους δύο αποκτήσει βιολογικό τέκνο, με βάση το νομοσχέδιο όπως είναι αυτή τη στιγμή (17.12.2015), ο άλλος σύντροφος δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα στο παιδί.

5. Αποκτούν τα ζευγάρια που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης τα ίδια δικαιώματα με τα παντρεμένα ζευγάρια;

Οχι, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις. Ταύτιση υπάρχει μόνο στα περιουσιακά.6. Προβλέπεται διατροφή σε περίπτωση λύσης του συμφώνου συμβίωσης;

Αυτό δεν θα ρυθμίζεται ρητώς, ενώ στο σημερινό σύμφωνο υπάρχει ειδική διάταξη. Πάντως, στο νέο σύμφωνο συμβίωσης ορίζεται ότι για τις σχέσεις των δύο συντρόφων θα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για τις σχέσεις των δύο συζύγων.

7. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συντρόφου του;
Μόνο «κοινωνικά», όχι νομικά. Δεν μπορεί δηλαδή να αλλάξει το όνομα στην ταυτότητα προσθέτοντας το όνομα του συντρόφου. Ενώ στον γάμο έχει το δικαίωμα να προσθέσει στο επώνυμό του το επώνυμο του συζύγου.
8. Πώς λύεται το σύμφωνο συμβίωσης;
Είτε με συμφωνία είτε με εξώδικο μονομερώς. Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει την παρέλευση ενός τριμήνου από την επίδοση του εξωδίκου, ώστε να επέλθει η λύση. Είναι δηλαδή πιο «σταθερό».9. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ γάμου και συμφώνου συμβίωσης;

Ο τρόπος σύναψης, ο βαθμός δυσκολίας λύσης, η χρήση των επωνύμων, τα γονεϊκά δικαιώματα και οι ευνοϊκότερες φορολογικές διατάξεις που δεν φαίνεται ρητά να περνάνε και με το νέο νομοσχέδιο.

10. Αποτελεί δηλαδή το σύμφωνο συμβίωσης έναν πιο «χαλαρό» γάμο;

Οχι, είναι δύο διακριτοί θεσμοί του οικογενειακού δικαίου, με εντελώς διαφορετικό ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο.
11. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του «ελληνικού» συμφώνου συμβίωσης και άλλων ευρωπαϊκών;

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο. Υπάρχουν νομοθεσίες που εξισώνουν το σύμφωνο συμβίωσης με τον γάμο, υπάρχουν όμως και απλά «σύμφωνα συγκατοίκησης». Οι χώρες της Ε.Ε. των οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει την καταχωρισμένη συμβίωση είναι οι Βουλγαρία, Εσθονία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία.


12. Τι ισχύει στο εξωτερικό σε σχέση με την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια;
Προβλέπεται δικαίωμα τεκνοθεσίας και για ομόφυλα ζευγάρια σε αρκετές χώρες, όχι όμως σε όλες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Αυστρία που προέβλεπε δικαίωμα τεκνοθεσίας του βιολογικού τέκνου του ενός από τον άλλο μόνο για ετερόφυλα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, αποκλείοντας τα ομόφυλα.


ΕΛΛΑΔΑ 

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥhttp://www.kathimerini.gr/843084/artiircle/epikaothta/ellada/o-dwdekalogos-toy-symfwnoy-symviwshs


La legge voluta da Tsipras esclude le adozioni. Forte l'opposizione della Chiesa ortodossa
Arriverà domani al Parlamento grecol'estensione alle coppie del medesimo sesso della legge che, dal 2008, disciplina le unioni civili tra le coppie eterosessuali. E' probabile che la votazione avverrà domani stesso o al più tardi nei giorni immediatamente successivi. Messo in difficoltà nella settimana scorsa dagli alleati di destra al governo insieme al PremierTsipras, è stato il Ministro della Giustizia,Nikos Paraskevopoulos, esponente del partito di Syriza, a confermare ancora una volta che il testo non prevede né stepchild né adozioni perché queste saranno oggetto di una successiva riformulazione dell'intero diritto di famiglia (va ricordato, peraltro, che in Grecia è possibile l'adozione anche ai single). Il testo arriva quindi domani in Parlamento, dopo un weekend di polemiche roventi con la Chiesa greco-ortodossa ed in particolare con il vescovo di Kalavryta Ambrogio.
Sabato è stato quindi il Ministro della Giustizia,Nikos Paraskevopoulos, in una trasmissione televisiva a rassicurare nuovamente i suoi alleati di governo conservatori: "la formulazione definitiva del testo di legge che andrà martedì in Aula - ha dichiarato - renderà ancora più chiaro che non sono previste né stepchild né adozione. Queste cose le affronteremo in un secondo tempo, quando rivedremo l'intero diritto di famiglia". E' probabile che quindi domani il testo passi coi voti non solo di Syriza, del PASOK (di sinistra) e de "Il fiume" (Ποτάμι), ma anche di ANEL, l'alleato conservatore e nazionalista di Tsipras e che ha, come suo esponente principale, il Ministro della Difesa che settimana scorsa proprio sulle adozioni aveva espresso alcune forti riserve. Ieri pomeriggio il via definitivo al voto di ANEL è stato dato dal suo portavoce Papachristopoulos: ANEL lascerà comunque libertà di coscienza ai propri deputati, ma è comunque scontata un'ampia maggioranza parlamentare.

Ad infiammare gli animi sono state invece le parole deliranti di alcuni vescovi della Chiesa greco-ortodossa ed in particolare del vescovo di Kalavryta Ambrogio. "L'omosessualità è una deviazione dalle leggi della natura - ha dichiarato senza mezzi termini sul suo blog - Si tratta di un crimine sociale! E 'un peccato! Gli omosessuali non sono gente normale, è feccia della società". Ed ancora: "Sono persone con un disturbo mentale! Ovunque li incontriate, sputate loro addosso! Sono pericolosi!". Alla singolare quanto intollerante presa di posizione del vescovo, che ha proclamato due giorni di lutto (sigh!) ed annunciato che domani suonerà le campane a morto durante la discussione in Parlamento, ha fatto eco il sinodo dei vescovi greci che, pur rimarcando il rispetto per le persone omosessuali, si è comunque scagliato contro la probabile approvazione del disegno di legge.


Ma cosa prevede la nuova legge? La legge dà alle coppie dello stesso sesso i medesimi diritti di successione dei coniugi eterosessuali e tende anche ad equiparare i diritti di sicurezza sociale, sul lavoro e fiscale. Nell'eredità, viene tolta la cosiddetta "legittima": il partner di una unione civile sarà da questo punto di vista equiparato al coniuge. Le differenze più grosse col matrimonio sono e rimangono la mancanza del diritto alla stepchild ed all'adozione, la mancata presunzione di paternità per il figlio nato nella coppia unita civilmente, l'impossibilità di avere il doppio cognome, la possibilità di scioglierla in modo più semplice senza ricorrere ad un divorzio ed un trattamento fiscale meno favorevole.

http://www.gay.it/news/Grecia--domani-in-aula-le-unioni-civili--Ecco-cosa-prevedono?utm_content=bufferd6aa4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=bufferΟ Çağdaş Engin Kırlangıç ενθουσιασμένος.
Yunanistan parlementosu yarın 18:00 da evlilik eşitliği yasasını oylamaya sunacak. Tsipras'ın açık bir şekilde desteklediği yasaya Ortodox kilisesi karşı çıkıyor. Tüm bunlara rağmen Atinadaki aktivistler yasanın %90 ihtimalle meclisten gececeğini söylüyorlar. Sivil partnerlik yasasını meclisinden geçiren Kıbrısın LGBT bileşenleri de tüm dünya LGBT eşitlik aktivizmiyle beraber yarınki oylamanın yakın takipcisi olacağını belirttiler. Akdenizden doğan gökkuşağı Egeyi de renklendirecek mi acaba ?


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse