Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

NO DEGRADATION OF FUNDAMENTAL GENDER EQUALITY:SIGN THE PETITION!!


Φίλες/οι κ συντρόφισσες/οι σας στέλνω το κείμενο που φτιάξαμε ως σωματείο
 εργαζομένων για την καμπάνια μας με σκοπό να μαζέψει χιλιάδες υπογραφές κ
 να αποτρέψουμε τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
 των Φύλων. Σας ζητώ να υπογράψετε κ να το διαδώσετε όσο περισσότερο
 μπορείτε. Σας ευχαριστώ

Υπογράφουμε εδώ
 https://secure.avaaz.org/en/petition/No_degradation_of_fundamental_gender_equality

Όχι στην υποβάθμιση της θεμελιώδους ισότητας των φύλων March 18, 2013
 Σε μία συγκυρία που το κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα συρρικνώνεται
 επικίνδυνα με καταφανείς επιπτώσεις σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, που
 τα ανθρώπινα δικαιώματα απαξιώνονται και καταπατώνται, μια πραγματικότητα
 που στα διεθνή μέσα συχνά προβάλλεται ως χαρακτηριστικό δείγμα
 «ανθρωπιστικής κρίσης», η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Κυβερνητικού
 Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, εκφράζει την πρόθεσή της για την «μεταρρύθμιση»-
 κατ’ ουσία κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Η Γενική
 Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που λειτουργεί από το 1985 ως αυτοτελής
 δημόσια υπηρεσία, αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα που σχεδιάζει και
 υλοποιεί πολιτικές για την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Συνιστά δε, τον
 κατεξοχήν φορέα που παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη και προστασία των
 γυναικών που υφίστανται βία κ βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε μια κοινωνία που
 γονατίζει υπό το βάρος της φτώχιας, της ανεργίας κ της συνεχώς αυξανόμενης
 βίας στο δρόμο, στην οικογένεια, στο σχολείο, η βία κατά των γυναικών
 τείνει να λάβει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας, διαπίστωση που αποτελεί
 κοινό τόπο για τους/ις εμπλεκόμενους/ες επαγγελματίες. Ήταν χιλιάδες οι
 κλήσεις που δέχτηκε το 2012 η τηλεφωνική γραμμή για τη βία κατά των
 γυναικών κ πολλές εκατοντάδες οι γυναίκες που αναζήτησαν στήριξη στα
 Συμβουλευτικά Κέντρα. Τώρα που οι γυναίκες καθίστανται ακόμα πιο ευάλωτες,
 η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνιστά ένα θεσμό αναγκαίο
 περισσότερο από ποτέ. Η εν λόγω «μεταρρύθμιση» προτείνει την περικοπή
 σχεδόν κατά 80% των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
 Φύλων, αγνοώντας προκλητικά τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις πρόσφατες
 συστάσεις προς τη χώρα μας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των
 Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) η οποία έκρινε ως επιβεβλημένη την
 ανεξαρτησία και αναβάθμιση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
 Φύλων. Οι εργαζόμενες/οι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
 απευθύνουμε πρόσκληση σε κάθε ευαισθητοποιημένο/η πολίτη, φορέα, οργάνωση,
 συλλογικότητα, να υπογράψει κ να διαδώσει το παρόν ψήφισμα
 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ NAI ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
 Κ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ


και αγγλικά για όσες το χρειάζεστε για πορώθηση(ελπίζω να το χρειάζεστε..)

In a situation where the welfare state in Greece is shrinking dangerously
 pronounced effects on large segments of the population, human rights
 devalued and violated, a reality in the global media often cited as a
 typical sample of "humanitarian crisis", the Greek Government through the
 Government Reform Council expresses its intention to "reform" -
 essentially abolishing the General Secretariat for Gender Equality. The
 General Secretariat for Gender Equality operating since 1985 as an
 independent public service, is the sole entity that designs and implements
 policies to substantive gender equality. In fact, it is the exclusive
 entity that provides services for the support and protection of women
 subjected to violence and at risk.

In a society kneeling under the weight of poverty, unemployment and the
 growing violence on the streets, in the family, at school, violence
 against women tends to take dimensions of social scourge, a realization
 that constitutes common place for the involved professionals. Thousands of
 calls were received in 2012 through the hotline on violence against women
 and hundreds of women sought support from the Women Counseling Centers.
 Now that women are even more vulnerable, the General Secretariat for
 Gender Equality is an institution more necessary than ever.

This "reform" proposes to cut nearly 80% of organizational units of
 General Secretariat for Gender Equality, ignoring provocatively
 international conventions and the recent recommendations towards our
 country by the UN Committee on the Elimination of Discrimination against
 Women (CEDAW) which prompted as essential the independence and enhancement
 of the role of the General Secretariat for Gender Equality.
 Employees of the General Secretariat for Gender Equality, invite each
 sensitized citizen, agencies, organizations, collective, to sign and
 disseminate this petition.

NO DEGRADATION OF FUNDAMENTAL GENDER EQUALITY
 YES TO THE AUTONOMY AND UPGRADE OF THE GENERAL SECRETARIAT FOR GENDER
 EQUALITY


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse