Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

"Omogenitorialità": numero monotematico di "Infanzia e Adolescenza"E' una pubblicazione per noi molto importante, che ci troveremo a citare per anni. Contiene anche uno studio del nostro socio Roberto Baiocco (et al.).
Nella stessa pagina, chi vuole può anche comprare la rivista.

"Omogenitorialità": numero monotematico di "Infanzia e Adolescenza"
Nonostante 30 anni di ricerche scientifiche abbiano fornito un numero sufficiente di prove che dimostrano come la salute psicologica, l’adattamento, lo sviluppo cognitivo, sociale e psicosessuale, la qualità delle relazioni e il successo scolastico dei bambini e degli adolescenti cresciuti da genitori omosessuali siano del tutto analoghi a quelli dei figli cresciuti da genitori eterosessuali, persistono nella nostra società, nella nostra cultura e anche parzialmente in ambito professionale diverse perplessità, quando non vere e proprie ostilità, a riguardo. La scelta di dedicare un numero monotematico al tema dell’omogenitorialità vuole essere quindi un contributo a questo dibattito nell’ottica di fornire elementi di riflessione e evidenze empiriche su un tema forse conosciuto più mediaticamente e “ideologicamente” che scientificamente. 
"Infanzia e Adolescenza", vol. 12, n. 2, maggio-agosto 2013
"Omogenitorialità", a cura di Anna Maria Speranza, pp. 72, € 15,00
Per l'acquisto: www.infanziaeadolescenza.it, 06.86282.334, ordini@pensiero.it 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse